Om Kunst 6630 / Regler for Kunst6630 medlemsliste 2018

Regler for Kunst6630 medlemsliste 2018

Dataansvarlig  Bestyrelsen
Databehandler  Registrant ved kasserer John Sau Sørensen, Københovedvej 24, 6630 Rødding.  
Tredjemand
 Bestyrelsen
Formål Registrering af foreningens medlemmer med Navn, adresse, tlf., mail og år for kontingentbetaling i et Excel- regneark. Det anvendes ved opkrævning af kontingent, udsendelse af halvårsprogram og henvendelse til medlemmer om aktiviteter via tlf., mail eller post.
Et medlem kan udelade at opgive mailadresse og tlf.
Mail til medlemmer sendes så modtagerne ikke kan se de øvrige modtagere.
Procedure
 Kasseren registrerer nye medlemmer.
Efter registrering/ændring af et medlem sendes en mail hvor hans oplysninger står til kontrol. Der medsendes en kopi af denne regel. Medlemmet har herefter ansvar for at meddele registranten eventuelle ændringer.
Udmeldte medlemmer flyttes til et andet Excel-regneark over udmeldte medlemmer. Det anvendes kun af registranten til administrative formål.
Et udmeldt medlem slettes efter 2 år.
Medlemslisten sendes til bestyrelsen før hvert bestyrelsesmøde via mail.
Sikkerhed
 Medlemslisten opbevares hos registranten i krypteret form på PC med login.
Medlemslisten må ikke anvendes til andre formål en beskrevet her.
Ikrafttræden  6 september 2018
Kunst 6630, www.kunst6630.dk | Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Webmaster Poul Erik Østergaard