Indmeldelse

Indmeldelse i Kunst 6630
Kan ske ved kontakt til:


Kasserer John Sau
Københovedvej 24
6630 Rødding
Tlf. 6080 7332


med navn, adresse, tlf. nr. og meget gerne e-mail adresse.
 
Brug gerne kontaktformular her


Kontingentet er på 150 kr. og kan indbetales på kontonr. 9740 0001161687 eller giro 89 43 09 84.

Kan også betales kontant ved ét af vore mange arrangementer.
Kunst 6630, www.kunst6630.dk | Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding - Webmaster Poul Erik Østergaard